Nakúpte aspoň za 50 eur a doručenie máte zadarmo

Prípadová štúdia: liečba pacientov v najvyššom stupni kardiovaskulárneho rizika

U pacientov v najvyššom kardiologickom riziku sa stáva, že pri doporučenej dávke liekov na predpis na zníženie cholesterolu nedosahujú po istom čase cieľové parametre lipidov v krvi. Tie sú rizikom pre rozvoj ďalších srdcovo-cievnych ochorení. Existujú viaceré možnosti ako postupovať v takomto prípade. Jedným z takýchto prípadov je kombinácia liekov na lekársky predpis na zníženie cholesterolu a prípravkami na báze berberínu.

Pacient so zlou životosprávou – infarkt v tridsiatke

Pacientovi vo veku 37 rokov boli v rámci preventívnej prehliadky zachytené mimoriadne vysoké hladiny lipidov v krvi:

  • celkový cholestrol 8.11 (želaná hodnota má byť pritom < 5 mmol/l podľa odporučení Európskej kardiologickej spoločnosti)
  • „zlý“ LDL cholesterol 4.89 (želaná hodnota má byť pritom < 3 mmol/l podľa odporučení Európskej kardiologickej spoločnosti)
  • „dobrý“ HDL cholesterol 0.59 (cieľová hodnota u mužov by pritom mala dosahovať > 1,0 mmol/l)
  • triglyceridy 8.16 ( želaná hodnota by mala dosahovať < 1,7 mmol/l)
  • Index telesnej hmotnosti BMI 35.6, ktorého vysoká hodnota indikovala obezitu s pomerne vážnym zdravotným rizikom.
  • pacient taktiež trpel vysokým tlakom krvi 2. stupňa s tlakom 150/110.

Napriek nasadenej liečbe pacient o tri mesiace dostal infarkt prednej steny myokardu s nutnosťou operácie a bola mu nasadená nová liečba dyslipidémie založená na liekoch na lekársky predpis na zníženie cholesterolu.

Dobré správy na kontrole o tri mesiace

Kardiologická kontrola o tri mesiace preukázala významné zlepšenie srdcovej činnosti. Lipidy taktiež výrazne klesli k želaným hodnotám: celkový cholesterol na 3.19, LDL cholesterol na 1.81, HDL cholesterol na 0.93 a trigliceridy na 1.68. Index telesnej hmotnosti BMI sa znížil na 29.9 a tlak krvi na 115/75.  

Nechcené prekvapenie po roku

Kontrola po 12 mesiacoch od akútneho infarktu myokardu preukázala normalizáciu tlaku krvi na hodnotách 115/75. Parametre srdca boli tiež ako na poslednej kontrole. Lipidy však narástli do vyšších hladín mimo cieľových. Celkový cholesterol narástol na 4.27, „zlý“ cholesterol LDL na 2.59, HDL cholesterol mal hodnotu 1.08 a trigliceridy 1.81. Pacient bol odoslaný na konzultáciu do MED PED centra, kde bola diagnostikovaná zmiešaná familiárna dyslipidémia a nasadené k medikácii  lieky na lekársky predpis na zníženie cholesterolu a berberín.

Následná kontrola po 3 mesiacoch po nasadení liekov na lekársky predpis na zníženie cholesterolu a berberínu preukázala zachovanú kardiálnu funkciu z poslednej kontroly, ale významné zlepšenie lipidov v krvi: celkový cholesterol 2.29, LDL cholesterol 1.13, HDL cholesterol 0.9 a triglyceridy 1.13. Všetky parametre boli dosiahnuté bez nežiaducich účinkov na svaly a obličky.

Nová liečba pacientov v kardiologickom riziku

Vyššie uvedený prípad nám ponúkol inú možnosť v liečení pacientov v najvyššom rizikovom kardiologickom stupni. Pacienti, niekedy po doporučenej dávke liekov na lekársky predpis na zníženie cholesterolu nedosahujú po istom čase cieľových parametrov lipidov v krvi. Tento pacient čerpal prospech z liečby liekmi na predpis počas prvých mesiacov liečby, čo sa však nepreukázalo ako postačujúce po 12 mesiacoch. Prídavok liekov na lekársky predpis na zníženie cholesterolu a berberínu znížil lipidy v krvi na hladiny, ako sa dosahujú u pacientov liečených liekmi na lekársky predpis na zníženie cholesterolu a biologickou liečbou, teda LDL menej ako 1.2 mmol/L.

U pacientov v najvyššom kardiologickom riziku sa preukázalo vo veľkých randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdiach, kde bolo viac ako 60 000 pacientov sledovaných po dobu 5 rokov, že zníženie hladín LDL pod 1.2 mmol/L, znižuje výskyt reinfarktu, mozgovej porážky, nutnosti revaskularizácie, nutnosti hospitalizácie z dôvodu zhoršenia prinzmetalovej anginy pectoris až o 20 – 30 %.

Berberín podobne ako biologická liečba zvyšuje vychytávanie LDL častíc v pečeni, ale zasahuje aj do ďalších metabolických procesov a pozitívne znižuje aj ostatné lipidové parametre v krvi, normalizuje glukózu nalačno a podporuje funkciu pečene.

Viac informácií nájdete na www.vedeckestudie.sk.