METABOLICKÝ SYNDRÓM: ROZHOVOR S PHARMDR. M. FABRICIM
Nakúpte aspoň za 50 eur a doručenie máte zadarmo

Metabolický syndróm a jeho riziká – rozhovor s farmaceutom PharmDr. Milanom Fabricim

Novým moderným fenoménom spojeným so súčasným pohodlným spôsobom života je tzv. metabolický syndróm, ktorý sa pridružil k ostatným klasickým civilizačných ochoreniam, ktoré súvisia s vysokým rizikom úmrtia na infarkt alebo mozgovú porážku. Na túto tému sme sa pozreli s farmaceutom PharmDr. Milanom Fabricim. V nasledujúcom rozhovore sa dozviete, čo je to metabolický syndróm, prečo je nebezpečný a aké sú možnosti jeho liečby.  Z pohľadu odborníka si tiež prejdeme výhody a nevýhody rôznych prípravkov vhodných na zmiernenie metabolického syndrómu dostupných na slovenskom trhu.

Čo je to metabolický syndróm?

Ide o nenáhodný spoločný výskyt viacerých rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení. Ak by sme mali ísť do detailov, ide o súčasný výskyt porúch metabolizmu cukrov súvisiacich s inzulínovou rezistenciou, centrálnej obezity, dyslipidémie, artériovej hypertenzie, zvýšenej hladiny kyseliny močovej a ďalších faktorov, ktoré sa podieľajú na zvýšenom riziku ischemickej choroby srdca a diabetes mellitus 2. typu.

Typickým príznakom metabolického syndrómu je už spomínaná centrálna obezita – teda nadbytok tukového tkaniva v oblasti pásu a na hrudníku.

Aké zdravotné problémy metabolický syndróm spôsobuje?

Metabolický syndróm spôsobuje poškodenie koronárnych tepien a iných ciev v organizme (ateroskleróza), čo má za následok zlyhávanie srdca, infarkt alebo mozgovú príhodu. Taktiež vplýva na zmeny v obličkách, čo vedie k vysokému krvnému tlaku a srdcovo-cievnym ochoreniam. Zvyšuje riziko zrážania krvi a spomaľuje tvorbu hormónu inzulín, čo môže viesť k rozvoju cukrovky 2. typu.

Aké dostupné možnosti liečby existujú?

Už od objavu mechanizmu vzniku kôrnatenia ciev teda aterosklerózy sa ľudstvo snažilo vyvinúť lieky na zníženie hladiny cholesterolu a triglyceridov. Najčastejšie používané sú statíny, ktoré však inhibujú aj tvorbu koenzýmu Q10.

Ďalšou možnosťou sú fibráty – ide o inhibítory syntézy triglyceridov s iba slabým účinkom na zníženie hladín cholesterolu. Veľmi účinnou je biologická liečba vysokej hladiny cholesterolu u rezistentných pacientov, avšak pri nej sú definované veľmi prísne indikačné kritériá, ktoré spĺňa veľmi málo pacientov a liečba sa prehodnocuje po pol roku.

Novinkou na trhu je prípravok Bercorra, ktorá predstavuje prírodnú alternatívu k prípravkom viazaným na recept, ktoré sa bežne používajú na zníženie hladín cholesterolu.

V čom spočíva účinnosť Bercorry?

Bercorra spomaľuje syntézu cholesterolu prostredníctvom bergamotu s obsahom naringínu a polikozanolu a zvyšuje vychytávanie ldl častíc prostredníctvom berberínu. Na rozdiel od statínov, nespomaľuje však syntézu koenzýmu Q10 a teda nemá potenciál spôsobovať nežiadúce účinky na svalstvo ako bežné lieky. Taktiež nespomaľuje cytochróm CYP P 450 (rozsiahla skupina hemoproteínových enzýmov), a preto má minimálny potenciál k nežiaducim interakciám s inými liekmi. Obsahuje tri rôzne zložky, z ktorých každá bojuje proti cholesterolu iným spôsobom. Toto prináša výhodu znásobenia účinku tromi látkami prírodného pôvodu a vysokú efektivitu v liečbe metabolického syndrómu. Efektívne taktiež znižuje hladinu glukózy a zlepšuje inzulínovú rezistenciu. Znižuje hmotnosť a obvod pásu a teda množstvo viscerálneho tuku.

Pre koho je Bercorra vhodná?

Bercorra má široké spektrum pacientov, ktorí môžu ťažiť z jej pozitívnych účinkov. Napríklad ju môžu využívať pacienti s novodiagnostikovanou dyslipidémiou, ktorí nechcú hneď užívať statíny alebo fibráty. Taktiež je vhodná pre pacientov v liečbe dyslipidémie niektorým prípravkom na zníženie cholesterolu alebo tukov, ktorí neodpovedajú dostatočne na nastavenú liečbu.

Ďalšou skupinou sú rizikoví pacienti s nastavenou liečbou dyslipidémie, ktorí nedosahujú cieľové hladiny a môžu teda kombinovať Bercorru so statínmi, fibrátmi alebo liečivom Ezetimib, ktoré je inhibítorom resorbcie cholesterolu. Bercorra je tiež veľmi vhodná pre diabetických pacientov s dyslipidémiou a metabolickým syndrómom a inzulínovou rezistenciou.

Viac informácií nájdete na vedeckestudie.sk

PharmDr. Milan Fabrici získal titul v oblasti klinickej farmakológie na  Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia získal Cenu rektora Univerzity Komenského udelenú v roku 2003 za výskum v oblasti antimykotík na Slovenskej akadémii vied. Počas svojej praxe sa ako pracovník výskumu na Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV sústredil na výskum sledovania mechanizmu účinku a rezistencie potenciálne antimykoticky účinnej látky 6 amino 2 N pentyl thiobenzo thiazolu. Neskôr začal profesne pôsobiť ako zástupca farmaceutickej distribučnej spoločnosti pre lekárne, siete lekární, nemocnice, lekárov a špecializované aplikačné centrá biologickej liečby v rámci Slovenska. Má taktiež skúsenosť ako odborný zástupca pre zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti vo verejnej lekárni a ako Senior Medical Consultant v oblasti farmácie, kde je okrem iného zodpovedný za odborné vedenie distribúcie a predaja liekov.